شیرینی تر و دسر
شیرینی تر
شیرینی تر بشقابی (مجلسی)
شیرینی دسری
دسرهای مخصوص ناتلی
کیک ها
کیک های یخچالی
کیک های یخچالی فیگور
کیک های لاکچری
کیک عروسی
کیک تولد
کیک تی اس
شیرینی خشک
شیرینی خشک روزانه
شیرینی خشک مجلسی
انواع پای روزانه
شیرینی های بسته بندی
انواع کیک های روزانه
دسرها
دسرهای مینیاتوری
دسرهای بعد از غذا
دسرهای لیوانی
دسرهای فریزری
شکلات ها
حلوا و خرما
باقلوا
اسنک
نیم ساخت
تالار و کترینگ
دلیوری
عید نوروز
ماه رمضان
محصولات خارج از ژورنال
روزهای خاص
کریسمس
یلدا

کیک تولد فوندانت کد: TF60
حداقل وزن: 5 کیلوگرم
کیک تولد فوندانت کد: TF45
حداقل وزن: 6.5 کیلوگرم
کیک تولد فوندانت کد: TF35
حداقل وزن: 5.5 کیلوگرم
کیک تولد فوندانت کد: TF34
حداقل وزن: 5.5 کیلوگرم
کیک سفارشی تولد کد: BA02
کیک سفارشی تولد کد: BA03
کیک سفارشی تولد کد: BA04
کیک سفارشی تولد کد: BA05
کیک سفارشی تولد کد: BA06
کیک سفارشی تولد کد: BA07
کیک سفارشی تولد کد: BA09
کیک سفارشی تولد کد: BA12
کیک سفارشی تولد کد: BA14
کیک سفارشی تولد کد: BA15
کیک سفارشی تولد کد: BA16
کیک سفارشی تولد کد: BA17
کیک سفارشی تولد کد: BA19
کیک سفارشی تولد کد: BA21
کیک سفارشی تولد کد: BA22
کیک سفارشی تولد کد: BA24
کیک تولد 550000 > کیک تولد فوندانت کد: TF60

کیک تولد 550000 > کیک تولد فوندانت کد: TF45

کیک تولد 550000 > کیک تولد فوندانت کد: TF35

کیک تولد 550000 > کیک تولد فوندانت کد: TF34

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA02

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA03

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA04

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA05

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA06

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA07

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA09

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA12

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA14

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA15

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA16

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA17

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA19

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA21

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA22

کیک تولد 550000 > کیک سفارشی تولد کد: BA24

سبد
خرید
خالي
است