شیرینی تر و دسر
شیرینی تر
شیرینی تر بشقابی (مجلسی)
شیرینی دسری
دسرهای مخصوص ناتلی
کیک ها
کیک های یخچالی
کیک های یخچالی فیگور
کیک های لاکچری
کیک عروسی
کیک تولد
کیک تی اس
شیرینی خشک
شیرینی خشک روزانه
شیرینی خشک مجلسی
انواع پای روزانه
شیرینی های بسته بندی
انواع کیک های روزانه
دسرها
دسرهای مینیاتوری
دسرهای بعد از غذا
دسرهای لیوانی
دسرهای فریزری
شکلات ها
حلوا و خرما
باقلوا
اسنک
نیم ساخت
تالار و کترینگ
دلیوری
عید نوروز
ماه رمضان
محصولات خارج از ژورنال
روزهای خاص
کریسمس
یلدا

توت فرنگی (پلمبیر) کد: P01
چیز کیک انبه کد: M01
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS01
شارلوت (پلمبیر) کد: P02
کرم کارامل کد: PD02
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS02
شکلات - تمشک (پلمبیر) کد: P03
تارت تمشک کد: PD03
میلفو با کرم کد: M03
تمشک (پلمبیر) کد: P04
تارت اسپرسو کد: PD04
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS04
شکلات - توت فرنگی- (پلمبیر) کد: P05
شکلات - نعنا (پلمبیر) کد: P06
سارتون کد: M06
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS06
شکلات - وانیل (پلمبیر) کد: P07
پلمبیر شکلات کوکی کد: P08
کارامل کد: M08
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS08
پلمبیر شکلات اسنیکرز کد: P09
ترامیسو کد: PD09
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS09
پلمبیر شکلات کیت کت کد: P10
دسر بروله کد: PD10
ریلکسیشن کد: M10
پلمبیر شکلات موکا کد: P11
آلبالو کد: M12
پلمبیر شکلات قهوه کد: P12
پلمبیر تمشک کد: P13
چیز کیک نوتلا کد: PD13
موهیتو کد: M13
پلمبیر وانیلی با طعم گیلاس کد: P14
چیز کیک مارس کد: PD14
شوکو شاه توت کد: M14
پلمبیر کوکی کد: P15
چیز کیک وانیلی کد: PD15
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS15
پلمبیر وانیل کد: P16
موکا کد: M16
پلمبیر میوه ای کد: P17
فورلوس کد: M17
دسر شات-بادام کد: PG18
پلمبیر وانیل و توت فرنگی کد: P18
دسر شات - کیوی کد: PG19
پلمبیر شکلات و وانیل کد: P19
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS19
دسر شات - اسمارتیس کد: PG20
کیک بستنی نعنایی کد: IC01
دسر شات - موز کد: PG21
کیک بستنی شکلاتی کد: IC02
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS21
دسر شات - طالبی کد: PG22
کیک بستنی توت فرنگی کد: IC03
دسر شات - انبه کد: PG23
کیک بستنی وانیل با میوه توت فرنگی کد: IC04
دسر شات - توت فرنگی کد: PG24
کیک بستنی کوکی کد: IC05
دسر شات - شکلات کریسپی کد: PG25
رولت بستنی شکلاتی کد: IC06
دسر ماست - شکلاتی کد: PG26
کیک بستنی اسنیکرز کد: IC07
دسر ماست - میوه ای کد: PG27
کیک بستنی کیت کت کد: IC08
چیز کیک تمشک کد: PD27
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS27
ترامیسو لیوانی کد: PG28
کیک بستنی موکا کد: IC09
چیز کیک ردولوت کد: PD28
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS28
کیک بستنی کیت کت کد: IC10
کیک بستنی تمشک کد: IC11
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS30
کیک بستنی قهوه کد: IC12
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS31
کیک بستنی اسپرسو کد: IC13
تارت شکلات کارامل کد: PD32
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS32
رولت بستنی شکلاتی کد: IC14
موس کارامل کد: PD33
کیک بستنی توت فرنگی کد: IC15
کیک بستنی قهوه کد: IC16
تارت بستنی وانیل و تمشک کد: IC17
تارت بستنی اسنیکرز کد: IC18
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS37
کیک بستنی موکا کد: IC19
کیک بستنی قهوه کد: IC20
کیک بستنی کیت کت کد: IC21
کیک بستنی اسنیکرز کد: IC22
کیک بستنی قهوه کد: IC23
کیک بستنی شکلاتی کد: IC24
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS44
کیک بستنی اسنیکرز کد: IC25
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS45
کیک بستنی وانیل کد: IC26
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS46
کیک بستنی قهوه کد: IC27
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS47
کیک بستنی کوکی کد: IC28
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS48
کیک بستنی تمشک کد: IC29
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS49
کیک بستنی توت فرنگی کد: IC30
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS50
کیک بستنی موکا کد: IC31
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS51
پلمبیر لیوانی کد: P20
دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS52
پلمبیر لیوانی کد: P21
دسرهای فریزری > توت فرنگی (پلمبیر) کد: P01

دسرهای مینیاتوری > چیز کیک انبه کد: M01

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS01

دسرهای فریزری > شارلوت (پلمبیر) کد: P02

دسرهای بعد از غذا > کرم کارامل کد: PD02

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS02

دسرهای فریزری > شکلات - تمشک (پلمبیر) کد: P03

دسرهای بعد از غذا > تارت تمشک کد: PD03

دسرهای مینیاتوری > میلفو با کرم کد: M03

دسرهای فریزری > تمشک (پلمبیر) کد: P04

دسرهای بعد از غذا > تارت اسپرسو کد: PD04

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS04

دسرهای فریزری > شکلات - توت فرنگی- (پلمبیر) کد: P05

دسرهای فریزری > شکلات - نعنا (پلمبیر) کد: P06

دسرهای مینیاتوری > سارتون کد: M06

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS06

دسرهای فریزری > شکلات - وانیل (پلمبیر) کد: P07

دسرهای فریزری > پلمبیر شکلات کوکی کد: P08

دسرهای مینیاتوری > کارامل کد: M08

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS08

دسرهای فریزری > پلمبیر شکلات اسنیکرز کد: P09

دسرهای بعد از غذا > ترامیسو کد: PD09

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS09

دسرهای فریزری > پلمبیر شکلات کیت کت کد: P10

دسرهای بعد از غذا > دسر بروله کد: PD10

دسرهای مینیاتوری > ریلکسیشن کد: M10

دسرهای فریزری > پلمبیر شکلات موکا کد: P11

دسرهای مینیاتوری > آلبالو کد: M12

دسرهای فریزری > پلمبیر شکلات قهوه کد: P12

دسرهای فریزری > پلمبیر تمشک کد: P13

دسرهای بعد از غذا > چیز کیک نوتلا کد: PD13

دسرهای مینیاتوری > موهیتو کد: M13

دسرهای فریزری > پلمبیر وانیلی با طعم گیلاس کد: P14

دسرهای بعد از غذا > چیز کیک مارس کد: PD14

دسرهای مینیاتوری > شوکو شاه توت کد: M14

دسرهای فریزری > پلمبیر کوکی کد: P15

دسرهای بعد از غذا > چیز کیک وانیلی کد: PD15

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS15

دسرهای فریزری > پلمبیر وانیل کد: P16

دسرهای مینیاتوری > موکا کد: M16

دسرهای فریزری > پلمبیر میوه ای کد: P17

دسرهای مینیاتوری > فورلوس کد: M17

دسرهای لیوانی > دسر شات-بادام کد: PG18

دسرهای فریزری > پلمبیر وانیل و توت فرنگی کد: P18

دسرهای لیوانی > دسر شات - کیوی کد: PG19

دسرهای فریزری > پلمبیر شکلات و وانیل کد: P19

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS19

دسرهای لیوانی > دسر شات - اسمارتیس کد: PG20

دسرهای فریزری > کیک بستنی نعنایی کد: IC01

دسرهای لیوانی > دسر شات - موز کد: PG21

دسرهای فریزری > کیک بستنی شکلاتی کد: IC02

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS21

دسرهای لیوانی > دسر شات - طالبی کد: PG22

دسرهای فریزری > کیک بستنی توت فرنگی کد: IC03

دسرهای لیوانی > دسر شات - انبه کد: PG23

دسرهای فریزری > کیک بستنی وانیل با میوه توت فرنگی کد: IC04

دسرهای لیوانی > دسر شات - توت فرنگی کد: PG24

دسرهای فریزری > کیک بستنی کوکی کد: IC05

دسرهای لیوانی > دسر شات - شکلات کریسپی کد: PG25

دسرهای فریزری > رولت بستنی شکلاتی کد: IC06

دسرهای لیوانی > دسر ماست - شکلاتی کد: PG26

دسرهای فریزری > کیک بستنی اسنیکرز کد: IC07

دسرهای لیوانی > دسر ماست - میوه ای کد: PG27

دسرهای فریزری > کیک بستنی کیت کت کد: IC08

دسرهای بعد از غذا > چیز کیک تمشک کد: PD27

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS27

دسرهای لیوانی > ترامیسو لیوانی کد: PG28

دسرهای فریزری > کیک بستنی موکا کد: IC09

دسرهای بعد از غذا > چیز کیک ردولوت کد: PD28

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS28

دسرهای فریزری > کیک بستنی کیت کت کد: IC10

دسرهای فریزری > کیک بستنی تمشک کد: IC11

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS30

دسرهای فریزری > کیک بستنی قهوه کد: IC12

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS31

دسرهای فریزری > کیک بستنی اسپرسو کد: IC13

دسرهای بعد از غذا > تارت شکلات کارامل کد: PD32

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS32

دسرهای فریزری > رولت بستنی شکلاتی کد: IC14

دسرهای بعد از غذا > موس کارامل کد: PD33

دسرهای فریزری > کیک بستنی توت فرنگی کد: IC15

دسرهای فریزری > کیک بستنی قهوه کد: IC16

دسرهای فریزری > تارت بستنی وانیل و تمشک کد: IC17

دسرهای فریزری > تارت بستنی اسنیکرز کد: IC18

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS37

دسرهای فریزری > کیک بستنی موکا کد: IC19

دسرهای فریزری > کیک بستنی قهوه کد: IC20

دسرهای فریزری > کیک بستنی کیت کت کد: IC21

دسرهای فریزری > کیک بستنی اسنیکرز کد: IC22

دسرهای فریزری > کیک بستنی قهوه کد: IC23

دسرهای فریزری > کیک بستنی شکلاتی کد: IC24

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS44

دسرهای فریزری > کیک بستنی اسنیکرز کد: IC25

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS45

دسرهای فریزری > کیک بستنی وانیل کد: IC26

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS46

دسرهای فریزری > کیک بستنی قهوه کد: IC27

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS47

دسرهای فریزری > کیک بستنی کوکی کد: IC28

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS48

دسرهای فریزری > کیک بستنی تمشک کد: IC29

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS49

دسرهای فریزری > کیک بستنی توت فرنگی کد: IC30

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS50

دسرهای فریزری > کیک بستنی موکا کد: IC31

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS51

دسرهای فریزری > پلمبیر لیوانی کد: P20

دسرهای مینیاتوری > دسرهای مخصوص ناتلی کد: DS52

دسرهای فریزری > پلمبیر لیوانی کد: P21

سبد
خرید
خالي
است