شعبه اشرفی

نشانی:

اتوبان اشرفی اصفهانی، بالاتر از پونک، نبش خیابان 17، قنادی ناتلی

تلفن:

44450761

پست الکترونیک:

ponak@natli.ir

سرپرست:

آقای سعید محمدخانی
آقای سامان مرادیبرچسب ها: قنادی ناتلی شعبه پونک پونک
natli.ir

www.Natli.ir