کافی شاپ سهروردی

نشانی:

خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از خیابان آپادانا، نبش خیابان توپچی، شماره 655، قنادی ناتلی

تلفن:

پست الکترونیک:

سرپرست:

مجتبی عسگری
برچسب ها: ناتلی کافی شاپ سهروردی
natli.ir

www.Natli.ir