شعبه نیاوران

نشانی:

میدان نیاوران، خیابان پور ابتهاج شرقی، نبش خیابان محمدی، قنادی ناتلی

تلفن:

26132441 - 3

پست الکترونیک:

Niyavaran@Natli.ir

سرپرست:

آقای قدرت مظاهری
برچسب ها: قنادی ناتلی شعبه نیاوران
natli.ir

www.Natli.ir