شعبه تهرانپارس

نشانی:

فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 196 غربی، نبش خیابان طاهری (121)، قنادی ناتلی

تلفن:

77700501

پست الکترونیک:

Tehranpars@Natli.ir

سرپرست:

آقای محمد شفیعی
آقای سعید حسینیبرچسب ها: قنادی ناتلی تهرانپارس
natli.ir

www.Natli.ir