روز پدر

سه شنبه 07 اردیبهشت 95

صدها شاخه گل تقدیم تو باشد
که برای من در جهان بهترین هستی
پدرم روزت مبارک

برچسب ها: شیرینی ناتلی قنادی ناتلی پدر روزپدر
natli.ir

www.Natli.ir