دسرهای مخصوص ناتلی

این گروه شامل 43 مدل بوده و به جهت استفاده از مواد اولیه خارجی و با کیفیت جزء انتخاب‌های همیشگی مشتریان ناتلی می‌باشد و در آن از انواع شکلات خارجی تلخ و شیرین، میوه‌های تازه شامل توت‌فرنگی، البالو، انبه،آناناس و گیلاس و همچنین طعم‌دهنده‌های بسیار خوشمزه استفاده شده است. انواع تارت‌های بزرگ و کوچک مثل تارت فندق، تارت شکلات، تارت توت‌فرنگی و میوه مخلوط نیز در این گروه هستند.

محصولات دسرهای مخصوص ناتلی

دسرهای مخصوص ناتلی DS01

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS01    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS02

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS02    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS04

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS04    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS06

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS06    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS08

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS08    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS09

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS09    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS15

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS15    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS19

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS19    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS21

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS21    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS27

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS27    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS28

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS28    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS30

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS30    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS31

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS31    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS32

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS32    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS37

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS37    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS44

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS44    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS45

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS45    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS46

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS46    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS47

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS47    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS48

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS48    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS49

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS49    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS50

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS50    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS51

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS51    قیمت:275,000 ریال

دسرهای مخصوص ناتلی DS52

دسرهای مخصوص ناتلی

کد: DS52    قیمت:275,000 ریال

برچسب ها: قنادی ناتلی شیرینی کیک دسر محصولات محصولات ناتلی دسرهای مخصوص ناتلی
natli.ir

www.Natli.ir