شیرینی دسری

این گروه شامل 58 مدل بوده و شیرین‌های سنتی و مدرن را شامل می‌شود که از انواع پرطرفدار آن قیفی، ناپلئونی با خامه، ناپلئونی با کرم، رولت با تزئینات مختلف، مکزیکی و خامه‌ای‌های بزرگ با شکلات و خاک قند را شامل می‌شود و همیشه با بیشترین تنوع در کلیه شعب موجود می‌باشد.

محصولات شیرینی دسری

شیرینی تر دسری ناتلی TD01

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD01    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD03

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD03    قیمت:195,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD04

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD04    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD06

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD06    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD10

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD10    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD11

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD11    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD12

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD12    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD13

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD13    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD15

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD15    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD16

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD16    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD18

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD18    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD20

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD20    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD23

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD23    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD27

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD27    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD28

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD28    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD29

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD29    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD31

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD31    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD32

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD32    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD33

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD33    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD34

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD34    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD35

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD35    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD37

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD37    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD38

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD38    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD39

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD39    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD40

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD40    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD44

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD44    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD46

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD46    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD57

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD57    قیمت:215,000 ریال

شیرینی تر دسری ناتلی TD58

شیرینی تر دسری ناتلی

کد: TD58    قیمت:215,000 ریال

برچسب ها: قنادی ناتلی شیرینی کیک دسر محصولات محصولات ناتلی شیرینی دسری
natli.ir

www.Natli.ir