شیرینی های بسته بندی

محصولات شیرینی های بسته بندی

زبان PC01

زبان

کد: PC01    قیمت:170,000 ریال

بیسکوییت ژول PC11

بیسکوییت ژول

کد: PC11    قیمت:230,000 ریال

پالیز مخلوط PC14

پالیز مخلوط

کد: PC14    قیمت:295,000 ریال

شیرینی قیطونی PC15

شیرینی قیطونی

کد: PC15    قیمت:269,000 ریال

نخودچی میوه ای PC16

نخودچی میوه ای

کد: PC16    قیمت:230,000 ریال

میرور ساده ناتلی PC17

میرور ساده ناتلی

کد: PC17    قیمت:320,000 ریال

پاتیس ماکارون PC20

پاتیس ماکارون

کد: PC20    قیمت:250,000 ریال

زبان ریز فانتزی PC29

زبان ریز فانتزی

کد: PC29    قیمت:239,000 ریال

کوکی اسمارتیس PC35

کوکی اسمارتیس

کد: PC35    قیمت:145,000 ریال

فلورانتینا با شکلات PC40

فلورانتینا با شکلات

کد: PC40    قیمت:149,000 ریال

برچسب ها: قنادی ناتلی شیرینی کیک دسر محصولات محصولات ناتلی شیرینی های بسته بندی
natli.ir

www.Natli.ir